محله پودنک: تفاوت میان نسخه‌ها

(در حال حذف پیوند(ها) به «فیجان»: حذف مقاله. (وپ:تل))
 
== معنای نام پودنک ==
پودن یا پودنک نام یکی از سبزی‌هایی است که در [[شیراز]] مصرف میشده . و یکی از گونه‌های [[پونه]] وحشی است و بخاطر روئیدن زیاد در زمین اطراف آنرا را پودنک نامیده‌اند .پودنك همان نعناست.
 
== خیابان‌های مهم و اصلی ==
کاربر ناشناس