باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح اشتباه تایپی
{{جعبه اطلاعات جای‌های تاریخی ایران
| نام = کوشکقصر حمیدیه
| روی‌نقشه = آری
| عرض‌جغرافیایی =
کاربر گمنام