استدلال استنتاجی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(تمیزکاری)
'''قیاس''' یا '''استدلال قیاسی''' (deductive reasoning) در [[منطق]]، [[ریاضیات]]، و [[هوش مصنوعی]] بدست آوردن یک [[گزاره]] از دنباله‌ای از یک مجموعه گزاره‌ها است. دنبالهٔ گزاره استفاده شده [[مفروضات]] و گزارهٔ بدست آمده [[نتیجه]] نامیده می‌شود. استدلال یا گواه آوردن قیاسی، منطق قیاسی نیز نامیده می‌شود. این روش استدلال کردن یا گواه آوردن از بحث‌های قیاسی به دست می‌آید. در این گونه بحث، تلاش می‌شود تا نشان داده شود که نتیجه به طور بایسته و ضروری، از مجموعه‌ای از پیش فرض هافرض‌ها یا فرضیه‌ها به دست می‌آید. بحث قیاسی هنگامی معتبر است که نتیجه به طور بایسته و ضروری، از پیش فرض و فرضیه به دست آید. گواه آوری یا استدلال قیاسی در کنار گواه آوری استقرایی (inductive reasoning)، یکی از دو روش رایج در شناخت و رسیدن به دانایی یا معرفت است.
 
== یک مثال ساده ==
:- بنابراین: سقراط مردنی است
 
پیش فرض نخست بیان می‌کند که همه موجودات قرار گرفته زیر نام و عنوان "«انسان"» دارای ویژگی "«مردن"» هستند. عبارت دوم بیان می‌کند که سقراط هم زیر عنوان یک "«انسان"» قرار دارد. در نتیجه سقراط باید مردنی باشد زیرا او نیز از ویژگی مردن که به "«انسان"» نسبت داده شده، برخوردار است.
 
== تاریخچه ==
 
== آموزش ==
کارشناسان بر این عقیده اندعقیده‌اند که رشد "«توانایی استدلال"» الزاماً به آموزش و یادگیری نیاز ندارد و با توجه به اینکه در مقاطع تحصیلات آکادمیک دانش پژوهدانش‌پژوه نیاز به بهره برداریبهره‌برداری از این قوه دارد، آموزش استدلال استنتاجی به دوره هایدوره‌های تحصیلات متوسطه واگذار می شودمی‌شود تا در مباحث اثبات هایاثبات‌های ریاضیاتی به آن پرداخته شود.
 
== جستارهای وابسته ==
* [[یادگیری ماشینی]]
۴۹٬۷۹۷

ویرایش