تفاوت میان نسخه‌های «کریستی آلی»

از فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می‌توان به آثار زیر اشاره کرد.
* [[مدرسه تابستانی (فیلم ۱۹۸۷)|مدرسه تابستانی]] (۱۹۸۷)
* [[پسر عاشق (فیلم ۱۹۸۹)|پسر عاشق]] (۱۹۸۹)
* [[ببین دیگه کی داره حرف می‌زنه]] (۱۹۸۹)
* [[ببین دیگه کی داره حرف می‌زنه]] (۱۹۹۰)