تفاوت میان نسخه‌های «مجاهدین افغانستان»

پیروزی مجاهدین از اصطلاحات تاریخ نوین افغانستان است و در گاهنامه افغانستان ثبت شده‌است.
 
مجاهدین بالاخره پس از درگیری‌های گوناگون با نیروهای ارتش سرخ شوروی سابق در ۸ اردیبهشت ۱۳۷۱ (۸ ثور) پس چهارده سال درگیری موفق شدند وارد [[کابل]] پایتخت [[افغانستان]] شود.
 
پس از آنکه نیروهای [[شوروی]] از [[افغانستان]] بیرون رفتند، جنگ داخلی بین این گروه‌ها رخ داد که در پایان جنگ‌ها گروهی از آنها به‌نام [[طالبان]] به قدرت رسید.
 
پیروزی مجاهدین افغانستان، هم‌زمان شد با جنگ داخلی بین احزاب مجاهد: [[برهان الدین ربانی]] و [[احمدشاه مسعود]] تاجیک تبار به عنوان رئیس جمهور و وزیر دفاع دولت موقت، و از سوی دیگر حزب‌های دیگر که خواستار قدرت بودند. <ref>صیح کاذب- محمد اکرام اندیشمند- بنیاد احمد شاه مسعود- کابل ۱۳۸۲</ref> <ref>افغانستان درآتش نفت- خواجه بشیر احمد انصاری- انتسارات میوند- کابل - ۱۳۸۱</ref>
 
== جستارهای وابسته ==