تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:رأی‌گیری جایگزین بحث نیست»

برای توضیح آن اصطلاح به http://www.australianpolitics.com/voting/systems/firstpastpost.shtml نگاه کنید.
جز (درخواست کمک برای ترجمهٔ اصطلاح باقیمانده!)
(برای توضیح آن اصطلاح به http://www.australianpolitics.com/voting/systems/firstpastpost.shtml نگاه کنید.)
به‌طور کل ویکی‌پدیا ترجیح می‌دهد که موارد تا جاییکه ممکن است در صفحات بحث در میان ویرایشگران به بحث گذاشته شود، به امید اینکه در موارد سخت و منجر به بن‌بست راه‌گشایی در بحث مورد مناقشه ایجاد شود. یک رأی‌گیری مناسب می‌تواند ابزاری ساده برای کمک به رسیدن اجماع باشد، و همانطور که به طور معمول دیده می‌شود به عنوان وسیله‌ای ساده برای نشان دادن، آزمودن و مستند کردن یک سندی که به نظر در مورد آن اجماع حاصل شده به کار می‌رود.
 
هرچنددر بایدهر جانبصورت احتیاطهشداری رعایتنیز شود.در این باره لازم است: رأی‌گیری‌ها تنها یک وسیلهٔ ''غیر رسمی'' برای بیرونتشویق کشدنکاربران حالتبه توسعهابراز یافتهدیدگاه‌های دیدگاه‌هاسنجیده و بحث‌هاخود است.They doمنظور notاز signifyرأی‌گیری "firstاین pastنیست theکه post"شمارش voting.ساده‌ای از اکثریت آراء انجام بگیرد و بس.
بنابراینبا در نظر گرفتن این جوانب رأی‌گیری‌ها ابزاری مفید برای تشخیص اجماع و یا کمکی برای به بوجود آوردن اجماع است، اما به خودی خود تنها اطلاعاتی در مورد تفکرات گوناگون ویرایشگران را به ما می‌دهد. پس دارای وزن و اهمیت دیگری نیست.
 
==مثالها==
۱۴۹٬۸۲۱

ویرایش