باز کردن منو اصلی

تغییرات

۳٬۴۹۱ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
احتمالا بعلت حجم کم مقاله الگو بصورت آنلاین نمایش داده نمی شود. فعلا بطور آزمایشی خود داده های الگو ریخته می شود. اگر جواب بدهد عجالتا بماند...
{{بدون منبع}}
{| class="toccolours" style="float:left; margin-right: 1em; text-align:center;"
{{تقویم هفته}}
|- style="background:#ccccff; text-align:center;"
|colspan="1"|'''[[هفته]]'''
|colspan="1"|[[{{#time:F}}]]
|colspan="1"|[[{{ماه خورشیدی}}|{{#time:xiF}}]]
|colspan="1"|[[{{#time:xmF}}]]
|- style="background:#{{#ifeq:{{#time:l}}|شنبه|afeeee|add8e6}}"
|width=25%| [[شنبه]]
|width=25%| [[{{#time:j F|now {{تعدیل هفته|0}} days}}|{{#time:j|now {{تعدیل هفته|0}} days}}]]
|width=25%| [[{{#time:xij xiF|now {{تعدیل هفته|0}} days}}|{{#time:xij|now {{تعدیل هفته|0}} days}}]]
|width=25%| [[{{#time:xmj xmF|now {{تعدیل هفته|0}} days}}|{{#time:xmj|now {{تعدیل هفته|0}} days}}]]
|- style="background:#{{#ifeq:{{#time:l}}|یکشنبه|afeeee|eoffff}}"
|width=25%| [[یکشنبه]]
|width=25%| [[{{#time:j F|now {{تعدیل هفته|1}} days}}|{{#time:j|now {{تعدیل هفته|1}} days}}]]
|width=25%| [[{{#time:xij xiF|now {{تعدیل هفته|1}} days}}|{{#time:xij|now {{تعدیل هفته|1}} days}}]]
|width=25%| [[{{#time:xmj xmF|now {{تعدیل هفته|1}} days}}|{{#time:xmj|now {{تعدیل هفته|1}} days}}]]
|- style="background:#{{#ifeq:{{#time:l}}|دوشنبه|afeeee|add8e6}}"
|width=25%| [[دوشنبه]]
|width=25%| [[{{#time:j F|now {{تعدیل هفته|2}} days}}|{{#time:j|now {{تعدیل هفته|2}} days}}]]
|width=25%| [[{{#time:xij xiF|now {{تعدیل هفته|2}} days}}|{{#time:xij|now {{تعدیل هفته|2}} days}}]]
|width=25%| [[{{#time:xmj xmF|now {{تعدیل هفته|2}} days}}|{{#time:xmj|now {{تعدیل هفته|2}} days}}]]
|- style="background:#{{#ifeq:{{#time:l}}|سه‌شنبه|afeeee|eoffff}}"
|width=25%| [[سه‌شنبه]]
|width=25%| [[{{#time:j F|now {{تعدیل هفته|3}} days}}|{{#time:j|now {{تعدیل هفته|3}} days}}]]
|width=25%| [[{{#time:xij xiF|now {{تعدیل هفته|3}} days}}|{{#time:xij|now {{تعدیل هفته|3}} days}}]]
|width=25%| [[{{#time:xmj xmF|now {{تعدیل هفته|3}} days}}|{{#time:xmj|now {{تعدیل هفته|3}} days}}]]
|- style="background:#{{#ifeq:{{#time:l}}|چهارشنبه|afeeee|add8e6}}"
|width=25%| [[چهارشنبه]]
|width=25%| [[{{#time:j F|now {{تعدیل هفته|4}} days}}|{{#time:j|now {{تعدیل هفته|4}} days}}]]
|width=25%| [[{{#time:xij xiF|now {{تعدیل هفته|4}} days}}|{{#time:xij|now {{تعدیل هفته|4}} days}}]]
|width=25%| [[{{#time:xmj xmF|now {{تعدیل هفته|4}} days}}|{{#time:xmj|now {{تعدیل هفته|4}} days}}]]
|- style="background:#{{#ifeq:{{#time:l}}|پنجشنبه|afeeee|eoffff}}"
|width=25%| [[پنجشنبه]]
|width=25%| [[{{#time:j F|now {{تعدیل هفته|5}} days}}|{{#time:j|now {{تعدیل هفته|5}} days}}]]
|width=25%| [[{{#time:xij xiF|now {{تعدیل هفته|5}} days}}|{{#time:xij|now {{تعدیل هفته|5}} days}}]]
|width=25%| [[{{#time:xmj xmF|now {{تعدیل هفته|5}} days}}|{{#time:xmj|now {{تعدیل هفته|5}} days}}]]
|- style="background:#{{#ifeq:{{#time:l}}|جمعه|afeeee|add8e6}}"
|width=25%| [[جمعه]]
|width=25%| [[{{#time:j F|now {{تعدیل هفته|6}} days}}|{{#time:j|now {{تعدیل هفته|6}} days}}]]
|width=25%| [[{{#time:xij xiF|now {{تعدیل هفته|6}} days}}|{{#time:xij|now {{تعدیل هفته|6}} days}}]]
|width=25%| [[{{#time:xmj xmF|now {{تعدیل هفته|6}} days}}|{{#time:xmj|now {{تعدیل هفته|6}} days}}]]
|- style="background: lightblue"
|colspan="7" align="center" bgcolor="#abcdef"|
|}
'''یک‌شنبه''' دومین [[روز]] [[هفته]] در [[گاه‌شماری هجری خورشیدی|گاه‌شماری خورشیدی]] و آخرین و هفتمین روز هفته در [[گاه‌شماری میلادی]] است. در [[تقویم آریایی]] با نام مهرشید شناخته می‌شود و معادل آن در [[گاه‌شماری میلادی]] Sunday می‌باشد. در کشورهای اروپایی و آمریکایی این روز تعطیل رسمی است.