باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
واگردانی ویرایش‌های 46.167.145.189 (بحث) ناسازنده تشخیص داده شد (هاگ) (3.1.21)
دسته اول: رشته‌هایی از جانورشناسی که حیوانات را به ترتیب تکامل از جوانب مختلف تحقیق می‌نمایید:
* [[کالبدشناسی]] (آناتومی)
* [[بافت‌شناسی]]
ماتیک ((systematics) یا (taxonomy))
* [[فیزیولوژی]]
* رده‌بندی یا بیوسیستماتیک ((systematics) یا (taxonomy))
* [[بوم‌شناسی]] (اکولوژی)
* جغرافیای حیوانی (zoogeography)