تفاوت میان نسخه‌های «پارسوا»

بدون خلاصه ویرایش
جز
'''پارسوا''' ، نام منطقه ایمنطقه‌ای بوده در کوههای [[کردستان]] ، که شامل بیست و هفت ولایت کم جمعیت میشده است می‌شده‌است. که کلا مردم این ولایتهاولایت‌ها را "'''آمادها'''" یا '''[[ماد]]ها''' می نامیدندمی‌نامیدند. اولین اشاره تاریخی به این منطقه در کتیبه ایکتیبه‌ای نبشته شده که در سال 837۸۳۷ قبل از میلاد با حمله "[[شلمنصر سوم"]] به منطقه پارسوا برای تسخیر قسمتی از حکومت [[ماد]] بوده استبوده‌است.
همچنین دياكفدیاکف نيزدرنیزدر كتابکتاب تاريختاریخ ماد خود (ترجمه كشاورز صفحه 248) در شرح حمله آشوري ها[[آشور|آشوری‌ها]] به پارسوا و نفوذ در خاكخاک ماد به استناد كتيبه هايکتیبه‌های خوانده شده مي نويسدمی‌نویسدبطوری بطوري كهکه در متن تصريحتصریح شده ، آخرينآخرین نقطه لشكرلشکر كشيکشی ظاهراً دژ ماديمادی زاكروتيزاکروتی بود».
 
 
== منبع==
[http://www.irantarikh.com ایران تاریخ ]
۸۷۵

ویرایش