تفاوت میان نسخه‌های «تساوی حقوق زن و مرد در دین بهائی»

 
=== شرکت زنان در امور سیاسی ===
اگر چه بهائیت طرفدار پیشرفت زنان است ولی در مقابل با شرکت زنان در جنبش های سکولار مخالف است<ref>{{harvnb|Bacquet|2006}}</ref>. ترور فینچ و سوزان مانک در دو مقاله جداگانه بحث های مطرح شده توسط بهائیت در مورد مسائل تبعیض جنسیت را در مقایسه با در مقایسه با جنبش های فمینیسم بسیار ابتدایی ارزیابی کرده اند<ref>{{harvnb|Finch|1994}}</ref><ref>{{harvnb|Maneck|1994}}</ref>.
 
== پانویس ==