تفاوت میان نسخه‌های «ماتریس یکانی»

بدون خلاصه ویرایش
{{منبع|date=سپتامبر ۲۰۱۶}}
'''ماتریس یکانی'''  U، به [[ماتریس مربعی]] [[عدد مختلط|همتافتی]] گفته‌می‌شود که [[ماتریس وارون|ماتریس وارونش]]<nowiki/> با ماتریس [[ترانهاد همیوغ|ترانهادِ همیوغ]] آن برابر باشد.<ref>http://mathworld.wolfram.com/UnitaryMatrix.html</ref>
 
<math>U^{-1} =U^*</math>
<math>UU^* = U^* U=I</math>
 
I [[ماتریس همانی]] است. در فیزیک به ویژه در [[مکانیک کوانتومی|مکانیک کوانتوم]]<nowiki/>ی، ماتریسترانهادِ همیوغِ هرمیتیهمیوغ یا همانهمیوغِ ترانهادِ همیوغهرمیتی یک ماتریس را با نشانگر خنجر (†) نشان می‌دهند:
 
<math>UU^\dagger = U^\dagger U=I</math>
۲۲۹

ویرایش