تفاوت میان نسخه‌های «قانون حمورابی»

 
قانون حمورابی نخستین سند شناخته شده‌ای‌ است که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی مجموعه ای از قوانین برای مردم خود اقدام می‌کند.<ref>Charles F. Horne (1915)[http://avalon.law.yale.edu/ancient/hammint.asp The Code of Hammurabi : Introduction] Lillian Goldman Law Library, Yale Law School</ref>
[[حمورابی]] (۱۸۱۰-۱۷۵۰ پ.م.) ششمین پادشاه نخستین سلسله شاهان کشور قدیم [[تمدن بابل|بابل]] است. [[تاریخ پادشاهی|تاریخ شاهی]] او را (۱۷۹۲-۱۷۵۰ پ.م.) آورده‌اند. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است.
 
== کشف ==
ستونی که قانون حمورابی روی آن نوشته شده، در سال ۱۹۰۱ توسط گروه اکتشافیکاوشگری [[ژاک دو مورگان]] در [[شوش (شهر باستانی)|شوش]]، [[خوزستان]] توسط ژاکیه از دل خاک بیرون آمد. [[شوتروک ناهونته]] پادشاه [[ایلام]] در سده ی دوازدهم پیش از میلاد پس از گرفتن بابل این ستون را از شهر سیپ پار به کشور خود آورد.<ref>[[حسن پیرنیا|پیرنیا، حسن]]. ''ایران باستان. جلد یک.'' تهران: دنیای کتاب، چاپ پنجم، ۱۳۷۰، صفحه ۱۲۰-۱۲۵{{سخ}}Claude Hermann Walter Johns. [http://avalon.law.yale.edu/ancient/hammpre.asp Babylonian Law--The Code of Hammurabi]. Eleventh Edition of the Encyclopedia Britannica, 1910-1911</ref> این ستون هم‌ اکنون در [[موزه لوور]]، [[پاریس]] نگهداری می‌شودمی‌ شود.<ref>[http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp;jsessionid=HKtvj0psv5RnwxZmHFSyPpMhwMxtM0r26Pkk7JDT5QTN3QsJ58Qt!168458495?CONTENT<>cnt_id=10134198673226487&CURRENT_LLV_NOTICE<>cnt_id=10134198673226487&FOLDER<>folder_id=9852723696500800&baseIndex=0&bmLocale=en Law Code of Hammurabi, king of Babylon] Musée du Louvre</ref>
 
== برخی قوانین مربوط به احکام دزدی ==
۹

ویرایش