تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ ادبیات مدرن»

بدون خلاصه ویرایش
{{ادبیات}}
شکل‌گیری '''[[ادبیات مدرن]]''' تاریخ تشکیل یا ایجاد ادبیات جدید از اروپا و اوایل قرن ۱۸ شروع شد و بعد به مرور زمان به دیگر قاره‌ها نیز کشیده شد در قرن ۱۹ ادبیات مدرن رشد قابل توجه‌ای داشت.
 
فرهنگ ادبی کلاسیک خارج از اروپا در دوره مدرن آغاز شده و پس از آن [[عثمانی]] با اصلاحات [[تنظیمات]] (۱۸۲۰ میلادی) [[قاجاریه]] با اصلاحات [[ناصرالدین شاه]] (۱۸۳۰ میلادی) در هند و ژاپن با [[اصلاحات میجی]] (۱۸۶۰ میلادی) و در چین با ظهور [[جنبش فرهنگ نو]] شکل گرفت.