تفاوت میان نسخه‌های «داگرئوتایپ»

حذف اقائات شخصی یک نفر!
(حذف اقائات شخصی یک نفر!)
== اولین داگرئوتایپ در ایران ==
کمی پس از معرفی دستگاه داگرئوتیپ به اروپا (۱۸۳۹) [[نیکلای یکم روسیه]]، تزار روسیه و [[ملکه ویکتوریا]]ی بریتانیا هر کدام یک نمونه آن را به محمدشاه قاجار هدیه دادند. نخستین کسی که مأمور بهره‌برداری از این دستگاه‌ها شد ژول ریشار فرانسوی بود.<ref>http://www.bbc.com/persian/arts/2015/08/150825_l51_antoin_sevruguin_tamasha</ref>
 
'' '''[[محمد محمدزاده تیتکانلو]]''' نخستین داگرین معاصر ایران، متولد ۱۳۴۳ در بجنورد می‌باشد. عکاس، داگرئوتیپیست (داگرین)، نقاش، پژوهشگر تاریخ عکاسی و عضو فدراسیون بین‌المللی عکاسی هنری فیاپ، انجمن جهانی داگرین‌ها، مدیر مسئول نشریه عکس خراسان و مدیر فرهنگی انجمن صنفی عکاسان مشهد است.''
 
== ابداعات نو در عرصه داگرئوتیپ ==
کاربر ناشناس