تفاوت میان نسخه‌های «حزب کمونیست ایران»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== اعضای کنونی ارگان‌ها ==
=== کمیته مرکزی ===
طبق بیانیه پایانی [[کنگره هشتم حزب کمونیست ایران]] که در روزهایکنگره ۱۱دوازدهم تادر ۱۶نیمه تیرماهدوم ۱۳۸۳تیر ماه تا1395 ۶و ژوئیهپس ۲۰۰۴)از برگزاررای گردیدگیری ۱۱کنگره 23 نفر ازبه اعضاعنوان آناعضای بهکمیته عنوانمرکزی اعضاحزب اصلیکمونیست وایران ۳انتخاب نفرشدند که به عنوانشرح عضووزیر علی‌البدل انتخابمی گردید:باشد
 
اعضا اصلی: [[روناک آشناگر]]، [[هلمت احمدیان]]، [[حسن رحمان پناه]]، [[نصرت تیمورزاده]]، [[رشید رزاقی]]، [[فرهاد شعبانی]]، ابراهیم علیزاده، [[محمود قهرمانی]]، [[جلال محمدنژاد]]، [[صلاح مازوجی]]، [[رحمان نجات]]. اعضای علی‌البدل: [[شمسی خرمی]]، [[اسماعیل قهرمانی]]، [[سروه ناصری]].
رفقا: وریا احمدی، هلمت احمدیان، عادل الیاسی، خسرو بوکانی، رئوف پرستار، نصرت تیمورزاده، عیسی جمشیدی، احمد خورشیدی، فرشید شاکری، حسن شمسی، فراست صالحی، احمد عزیزپور، ابراهیم علیزاده، محمود قهرمانی، صلاح مازوجی، پویا محمدیان، جلال محمدنژاد، گوهر معمارزاده، عباس منصوران، سروه ناصری، رحمان نجات،اردشیر نصرالله بیگی و مرضیه نظری.
 
== جستارهای وابسته ==