تفاوت میان نسخه‌های «حزب کمونیست ایران»

== اعضای کنونی ارگان‌ها ==
=== کمیته مرکزی ===
طبق بیانیه پایانی [[حزب کمونیست ایران]] در کنگره دوازدهم در نیمه دوم تیر ماه 1395 و پس از رای گیری کنگره 23 نفر به عنوان اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران انتخاب شدند که به شرح زیر می باشد
 
رفقا: [[وریا احمدی،احمدی]]، [[هلمت احمدیان،احمدیان]]، [[عادل الیاسی،الیاسی]]، [[خسرو بوکانی،بوکانی]]، [[رئوف پرستار،پرستار]]، [[نصرت تیمورزاده،تیمورزاده]]، [[عیسی جمشیدی،جمشیدی]]، [[احمد خورشیدی،خورشیدی]]، [[فرشید شاکری،شاکری]]، [[حسن شمسی،شمسی]]، [[فراست صالحی،صالحی]]، [[احمد عزیزپور،عزیزپور]]، [[ابراهیم علیزاده،علیزاده]]، [[محمود قهرمانی،قهرمانی]]، [[صلاح مازوجی،مازوجی]]، [[پویا محمدیان،محمدیان]]، [[جلال محمدنژاد،محمدنژاد]]، [[گوهر معمارزاده،معمارزاده]]، [[عباس منصوران،منصوران]]، [[سروه ناصری،ناصری]]، [[رحمان نجات،اردشیرنجات]]،[[اردشیر نصرالله بیگی]] و [[مرضیه نظری]].
 
== جستارهای وابسته ==