پای پرانتزی: تفاوت میان نسخه‌ها

خنثی‌سازی به نسخهٔ 18011264 Komeil1375 (بحث): حذف مطالبی که جنبه تبلیغی دارد. (T)
(خنثی‌سازی به نسخهٔ 18011264 Komeil1375 (بحث): حذف مطالبی که جنبه تبلیغی دارد. (T))
برچسب: واگردانی‌شده
* رجبی، رضا، صمدی، هادی، راهنمای آزمایشگاه حرکات اصلاحی؛ اتشارات دانشگاه تهران؛۱۳۸۷
* کندال و همکاران، بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات؛ ترجمه سرمدی، علیرضا، حاج قنبری، بهاره؛ انتشارات سرمدی؛ ۱۳۸۲
 
 
 
* اولین گروه پا پرانتزی ها و پا ضربدری ها در ایران مشتمل بر موراد زیر :
معرفی تعدادی از موفق ترین متخصصان زانو -
ارائه تجربیات و تصاویر از افراد جراحی شده-
(پرانتز ضربدر چرخش رباط مینیسک)-
معرفی بهترین بیمارستان های دولتی و خصوصی-
 
آیدی مدیر : @pagashangoo
 
== پیوند به بیرون ==