باز کردن منو اصلی

تغییرات

{برای|اقتباس سینمایی از این اثر|ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد (فیلم)}}
{برای|اقتباس سینمایی از این اثر|ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد (فیلم)}}
{{جعبه مشخصات کتاب
| نام_کتاب =ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد