تفاوت میان نسخه‌های «ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد»

{برای|اقتباس سینمایی از این اثر|ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد (فیلم)}}
({برای|اقتباس سینمایی از این اثر|ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد (فیلم)}})
{برای|اقتباس سینمایی از این اثر|ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد (فیلم)}}
{{جعبه مشخصات کتاب
| نام_کتاب =ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد