تفاوت میان نسخه‌های «قانون حمورابی»

۶۵ـ اگر باغبان باغ را هرس و گرده افشانی (برای درخت خرما) نکند و باعث کاهش میوه شود، برابر برداشت باغ همسایه به باغدار (میوه یا پول) می‌دهد.
 
این ترجمه از روی دو متن فرانسه انجام شده که مشخصات آنها در سایت پارسی ویکی هست
برای دریافت متن کامل قوانین به سایت پارسی ویکی مراجعه و در آن «قانون حمورابی» را جستجو کنید http://parsi.wiki
 
برای دریافت متن کامل قوانین به سایت پارسی ویکی مراجعه و در آن «قانون حمورابی متن کامل» را جستجو کنید http://parsi.wiki
 
== منابع ==
۹

ویرایش