تفاوت میان نسخه‌های «مایکل پولان»

== کتاب‌های ترجمه شده ==
* «قواعد خوردن»: راهنمای تغذیهٔ سالم، ترجمهٔ آرش حسینیان، نشر مثلث، ۱۳۹۴[http://ahpub.ir/food-rules/]
* «پخت‌وپز: جنبه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی»، ترجمهٔ آرش حسینیان، نشر اینترنتی،تلنگر، ۱۳۹۴1395[http://ahpub.ir/cooked/]
* «[[معضل جانور همه‌چیزخوار]]»: تاریخ طبیعی چهار وعدهٔ غذایی، نشر اینترنتی،ترجمهٔتلنگر،ترجمهٔ آرش حسینیان، 1395 [http://ahpub.ir/the-omnivores-dilemma/]
 
== پانویس ==