تفاوت میان نسخه‌های «نبرد ناگاشینو»

 
== ورود تفنگ به ژاپن ==
ورود تفنگ به ژاپن برای اولین بار در [[دوره موروماچی]] و در سال ۱۵۴۳ بود. در این سال در جزیرهٔ [[تانه‌گاشیما]] واقع در [[کیوشو]] یک کشتی [[پرتغال|پرتغالی]] که گرفتار توفان شده و راه خود را گم کرده بود پهلو گرفت و عده‌ای از اتباع کشور پرتغال برای اولین بار تفنگ را به ژاپن آوردند. یکی از دایمیوها تفنگ را به شوگون سیزدهم [[آشیکاگا یوشیترو]] (۱۵۳۶–۱۵۶۵ میلادی) معرفی کرد. یوشیترو دستور داد که در [[ولایت اومی]] در محلی به نام «کونی‌تومومورا» تفنگ ساخته شود. ولایت اومی در آن زمان جزو املاک [[خاندان آزای]] بود. در سال ۱۵۷۳
خاندان آزای توسط [[اودا نوبوناگا]] از بین رفت و شمال ولایت اومی و کارخانهٔ ساخت تفنگ به تملک متحد نوبوناگا یعنی [[تویوتومی هیده یوشی]] درآمد.<ref>{{پک|岡本|1989|ک=日本の歴史を変えたできごと|ص=67}}</ref>