تفاوت میان نسخه‌های «ماهی‌شناسی کاربردی»

جز (ربات:زیباسازی+شابک+تمیز (۱۰.۵))
ماهی‌شناسی کاربردی از دیگر سو به اختصاصات خانواده‌ها و جنس‌های [[ماهیان]] [[آب‌های داخلی]]، [[آب شیرین]] و دریایی [۱۳][۱۴] و چگونگی نگارش و تفسیر کلید شناسایی [[ماهیان]] را مورد بررسی قرار می‌دهد[۱][۲][۸]؛ و درنهایت، با دید بررسی [[ماهیان]] مختلف و با توجه به اهمیت [[ماهیان]] حوزه‌های اکولوژیک در گستره جهانی، گروه‌های [[ماهیان]] را، به سه دستة [[ماهیان]] [[اقتصادی]] درجة اول، [[ماهیان]] [[اقتصادی]] درجة دوم و [[ماهیان]] [[غیراقتصادی]] تقسیم می‌نماید[۱][۲]، و آنها را به طور کامل مورد بررسی‌های [[سیستماتیک]]، ویژگی‌های بیولوژیک و [[پراکنش جغرافیایی]] قرار می‌دهد[۲][۴][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۵].
 
== سابقه ماهی شناسیماهی‌شناسی در ایران ==
در ایران نیز [[ماهی شناسیماهی‌شناسی]] سابقه‌ای نزدیک به یکصد سال دارد و از بانیان علوم [[ماهی شناسیماهی‌شناسی]] و [[شیلاتی]] کشور می‌توان به شادروان مهندس [[احمد بریمانی]]، شادروان دکتر [[اسماعیل رستمی]] و شادروان مهندس [[فرهاد فریدپاک]] به همراه شادروان دکتر [[امین کیوان]]، استادان بنیانگذار و پیشکسوت [[علوم]] [[شیلات]] [[ایران]]، نام برد که در گسترة [[علوم]] و فنون [[شیلاتی]]، تألیفات با ارزشی در نیم قرن اخیر، در داخل و خارج از [[ایران]]، از خود برجای گذاشته‌اند.
از جمله پژوهشگران و محققان معاصر صاحب تالیفات علمی در زمینه [[ماهی شناسی]] و مطالعه [[ماهیان]] می‌توان از مهندس [[فرهاد فریدپاک]]، دکتر [[امین کیوان]]، مهندس [[احمد بریمانی]]، دکتر [[غلامحسین وثوقی]]، دکتر [[حسین عمادی]]، دکتر [[مسعود هدایتی فرد]]، دکتر [[برایان کد]][http://www.briancoad.com/main.asp]، دکتر [[اصغر عبدلی]]، دکتر [[یزدان کیوانی]] و دکتر [[مسعود ستاری]] و ... نام برد که در راستای علم [[ماهی‌شناسی]]، آثار قابل توجهی منتشر نموده‌اند.
 
== جستارهای وابسته ==