باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش Basetbaset (بحث) به آخرین تغییری که 31.2.192.232 انجام داده بود واگردانده شد
 
* پژوهشی در معانی دیگر شعر (نوشتاری در شعر و فلسفه)، [[باسط مرادی]]، [[تهران]]: [[انتشارات افراز]]، ۱۳۹۴<ref>{{پک|علی|۱۳۹۴|ک=پژوهشی در معانی دیگر شعر|ش=۱}}</ref>
 
* خواننده ی کشنده/باسط مرادی/بخش اول/ئاماژه،۱۳۹۵ http://www.amazhe.com/?p=2230
 
 
;