تفاوت میان نسخه‌های «تیروکسین»

جز
(svg)
| align = left
| image1 = Levothyroxine2DCSD.svg
| width1 = 220۲۲۰
| image2 = T4-3D-vdW.png
| width2 = 219۲۱۹
| footer = The structural formula (left) and a space-filling model (right) of (''S'')-thyroxine (T<sub>4</sub>.)
}}
هورمون محرکه تیروئید (TSH) که از هیپوفیز ترشح می‌شود موجب افزایش ترشح هورمونهای تیروئیدی می‌شود و به دنبال کاهش سطح خونی هورمونهای تیروئید میزان ترشح آن افزایش می‌یابد. بین هورمون‌های تیروئیدی T۴ به مقادیر بالا ترشح می‌گردد اما T۳ بیشترین فعالیت را داراست و RT۳ کمترین مقدار را داراست.
 
== نحوه سنتز T۳،T۴T۳،T4 ==
در ابتدا ما اتصال ید به تیروگلوبین را به واسطه آنزیم [[تیروئید پروکسیداز]] داریم که خود سبب تشکیل مونویدوتیروزین یا MIT می‌گردد سپس با اتصال یک واحد ید دیگر ما سنتز دی یدوتیروزین راداریم یا DIT و در نهایت با اتصال DIT دیگر به واسطه آنزیم تیروئید پراکسیداز ما تشکیل T۴ راخواهیم داشت. به منظور تشکیل T۳ نیز یک MIT به یک DIT متصل شده و T۳ سنتز می‌شود.
[[پرونده:Iodothyronine deiodinase.png|بندانگشتی|400px|چپ|Synthesis of T<sub>3</sub> from T<sub>4</sub> via deiodination. Synthesis of [[تری-یدوتیرونین وارون|Reverse T<sub>3</sub>]] and [[۳٬۳'-دی‌یدوتیرونین|T<sub>2</sub>]] is also shown.]]