تفاوت میان نسخه‌های «هم‌زیستی»

۶۵۷ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
[[انگلی]] (Parasitism) : نوعی زندگی اجباری دو موجود با هم که فقط انگل از میزبان بهره میبرد مانند رابطه [[آسکاریس]] و انسان.
 
[[همسفرگی]] ([[Commensalism]]) : نوعی رابطه بین دو موجود زنده است که در آن یکی از دو موجود سود می برد و دیگری به طور مشخص نه آسیبی می بیند و نه بهره ای می برد. در روابط همسفرگی ممکن است یکی از دیگری برای نقل و انتقال استفاده کند ([[phoresy]])، یا برای سکنی گزیدن از آن بهره بگیرد ([[inquilinism]])، یا حتی ممکن است یک موجود از سازه های دیگری، پس از مرگش، استفاده کند ([[metabiosis]]). نمونه اخیر را می توان در خرچنگ گوشه‌گیر دید که از صدف شکم‌پایان برای محافظت از بدنش استفاده می‌کند، یا عنکوبت‌ها که تارهای خود را بر روی درخت می‌تنند.
[[همسفرگی]] (Commensalism) : در آن یک همزیست سود می برد و طرف دیگر نه سود می برد و نه زیان می بیند مانند رابطه [[فریباماهیان]] شکارچی و ماهیان کوچکتر.
Amensalism : حالتی است که در رابطه بین دو موجود یکی آسیب جدی میبیند یا ازبین میرود و دیگری چندان تاثیری نمیپذیرد مانند چمن زیر پای گاو.
کاربر ناشناس