باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
* مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین‌الملل
* مالیات ضبط صوت و تصویر
* مالیات نقل و انتقال شناورها
* موارد متفرقه
 
;مالیات بر ارزش افزوده
۶

ویرایش