تفاوت میان نسخه‌های «پلی‌استر»

۳٬۹۳۹ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
توضیح جامع
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(توضیح جامع)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
Www.rolandshop.ir
 
 
== انواع پلی استر ==
Translate
پلی‌استر لیفی گرمانرم (به انگلیسی: thermoplastic fiber) است و دراثر حرارت تغییر حالت می‌دهد درحالی‌که در دمای بالا مشتعل می‌شود. پلی‌استر بالاترین سختی و مدول کشسانی و همچنین جذب آب کم و حداقل جمع شدگی در اثر حرارت نسبت به الیاف مصنوعی دیگر را دارد.
 
پلی‌استر غیراشباع (UPR) رزین ترموست است که فایبرگلاس‌های تقویت‌شده از پلی‌استر غیراشباع کاربردهای گسترده‌ای در بدنۀ قایق‌ها و قسمت‌هایی از بدنۀ خودروها دارد.
 
با توجه به ترکیب زنجیره اصلی خود پلی‌استر می‌تواند:
ENGLISH
 
Polyesters as thermoplastics may change shape after the application of heat. While combustible at high temperatures, polyesters tend to shrink away from flames and self-extinguish upon ignition. Polyester fibers have high [[Tenacity (textile strength)|tenacity]] and [[young's modulus|E-modulus]] as well as low water absorption and minimal [[Shrinkage (fabric)|shrinkage]] in comparison with other industrial fibers.
 
[[Polyester resin|Unsaturated polyesters]] (UPR) are thermosetting [[resin]]s. They are used as [[casting]] materials, [[fiberglass]] laminating resins and non-metallic auto-body fillers. Fiberglass-reinforced unsaturated polyesters find wide application in bodies of yachts and as body parts of cars.
 
According to the composition of their main chain, polyesters can be:
 
{| class="wikitable"
|-
! rowspan=2 | Main chain <br/>composition
! Composition of the main chain !! Homo- or copolymer !! Examples of polyesters !! Examples of manufacturing methods
! rowspan=2 | Type
! colspan=2 | Examples of
|-
! Polyesters
| Aliphatic || Homopolymer || [[پلی‌گلیکولید]] or Polyglycolic acid (PGA) || [[Polycondensation]] of [[glycolic acid]]
! Manufacturing methods
|-
| rowspan=8 | Aliphatic
| || || [[Polylactic acid]] (PLA) || [[Ring-opening polymerization]] of [[lactide]]
| rowspan=5 | Homopolymer
 
| [[Polyglycolide]] or polyglycolic acid (PGA) || [[Polycondensation]] of [[glycolic acid]]
|-
| || || [[پلی‌کپرولاکتونPolylactic acid]] (PCLPLA) || [[Ring-opening polymerization]] of [[caprolactonelactide]]
|-
| [[Polycaprolactone]] (PCL) || Ring-opening polymerization of [[caprolactone]]
| || || [[Polyhydroxyalkanoate]] (PHA) ||
|-
| || || [[PolyhydroxybutyratePolyhydroxyalkanoate]] (PHBPHA) ||
|-
| || Copolymer || [[Polyethylene adipatePolyhydroxybutyrate]] (PEAPHB) ||
|-
| rowspan=3 | Copolymer
| || || [[Polybutylene succinate]] (PBS) ||Polycondensation of [[succinic acid]] with [[۴٬۱-بوتان‌دیول]]
| [[Polyethylene adipate]] (PEA) ||
|-
| [[Polybutylene succinate]] (PBS) ||Polycondensation of [[succinic acid]] with [[1,4-butanediol]]
| || || [[Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)]] (PHBV) || [[بسپار ناهمگن]] of [[3-hydroxybutanoic acid]] and [[3-hydroxypentanoic acid]],<br /> [[butyrolactone]] and [[valerolactone]] (oligomeric [[aluminoxane]] as a catalyst)
 
|-
| [[Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)]] (PHBV) || [[Copolymerization]] of [[3-hydroxybutanoic acid]] and [[3-hydroxypentanoic acid]],<br /> [[butyrolactone]], and [[valerolactone]] (oligomeric [[aluminoxane]] as a catalyst)
| Semi-aromatic || Copolymer || [[پلی‌اتیلن ترفتالات]] (PET) || Polycondensation of [[terephthalic acid]] with [[ethylene glycol]]
|-
| rowspan=4 | Semi-aromatic
| || || [[پلی‌بوتیلن ترفتالات]] (PBT) || Polycondensation of terephthalic acid with [[۴٬۱-بوتان‌دیول]]
| rowspan=4 | Copolymer
| [[Polyethylene terephthalate]] (PET) || Polycondensation of [[terephthalic acid]] with [[ethylene glycol]]
|-
| || || [[PolytrimethylenePolybutylene terephthalate]] (PTTPBT) || Polycondensation of terephthalic acid with [[۳٬۱1,4-پروپان‌دیولbutanediol]]
|-
| || || [[PolyethylenePolytrimethylene naphthalateterephthalate]] (PENPTT) || Polycondensation of atterephthalic leastacid onewith [[naphthalene1,3-propanediol]] [[dicarboxylic acid]] with ethylene glycol
|-
| [[Polyethylene naphthalate]] (PEN) || Polycondensation of at least one [[naphthalene]] [[dicarboxylic acid]] with ethylene glycol
| Aromatic || Copolymer || [[Vectran]] || Polycondensation of [[۴-هیدروکسی‌بنزوئیک اسید]] and 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
|-
| Aromatic || Copolymer || [[Vectran]] || Polycondensation of [[4-hydroxybenzoic acid]] and 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
|}
 
Increasing the aromatic parts of polyesters increases their [[glass transition temperature]], melting temperature, [[thermostability|thermal stability]], chemical stability...
 
Polyesters can also be [[telechelic]] [[oligomer]]s like the polycaprolactone diol (PCL) and the polyethylene adipate diol (PEA). They are then used as [[prepolymer]]s.
PERSIAN
پلی استر به عنوان گرمانرم ممکن است شکل پس از استفاده از حرارت تغییر دهید. در حالی که قابل احتراق در دمای بالا، پلی استر تمایل به کوچک شدن دور از شعله های آتش و خود خاموش بر احتراق. الیاف پلی استر بالایی دارند [[سرسختی (قدرت منسوجات) | سرسختی]] و [[مدول یانگ | مدول]] و همچنین جذب آب پایین و حداقل [[انقباض (پارچه) | انقباض]] در مقایسه با دیگر الیاف صنعتی .
 
[[رزین پلی استر | پلی استر غیر اشباع]] (UPR) می ترموست [[رزین]] است. آنها به عنوان [[ریخته گری]] مواد، [[فایبر گلاس]] لمینیت رزین و غیر فلزی پرکننده خودکار بدن استفاده می شود. فایبرگلاس تقویت شده پلی استر غیر اشباع پیدا کاربرد گسترده ای در بدن قایق بادبانی و به عنوان قسمت های بدن از اتومبیل.
 
با توجه به ترکیب زنجیره اصلی خود، پلی استر می تواند:
 
{| کلاس = "wikitable"
| -
! rowspan = 2 | زنجیره ای اصلی ترکیب <br/> از
! rowspan = 2 | نوع
! colspan = 2 | نمونه هایی از
| -
! پلی استر
! روش های تولید
| -
| rowspan = 8 | چربی دار
| rowspan = 5 | هموپلیمر
| [[پلیگلیکولید]] یا اسید polyglycolic (PGA) || [[بسپارش]] از [[اسید گلیکولیک]]
| -
| [[پلیلاکتیک اسید]] (PLA) || [[پلیمریزاسیون حلقه باز]] از [[لاکتید]]
| -
| [[پلی]] (PCL) || حلقه باز پلیمریزاسیون [[کاپرولاکتون]]
| -
| [[Polyhydroxyalkanoate]] (PHA) ||
| -
| [[پلی هیدروکسی بوتیرات]] (PHB) ||
| -
| rowspan = 3 | کوپلیمر
| [[پلی اتیلن adipate]] (PEA) ||
| -
| [[پلی بوتیلن سوکسینات]] (PBS) || بسپارش [[اسید succinic]] با [[1،4-بوتیلن گلیکول]]
| -
| [[پلی (3-هیدروکسی-CO-3-hydroxyvalerate)]] (PHBV) || [[کوپلیمر]] از [[اسید 3-hydroxybutanoic]] و [[اسید 3-hydroxypentanoic]]، <br ​​/> در [[butyrolactone]] و [[valerolactone]] (الیگومریک [[aluminoxane]] به عنوان یک کاتالیزور )
| -
| rowspan = 4 | نیمه معطر
| rowspan = 4 | کوپلیمر
| [[پلی اتیلن ترفتالات]] (پت) || بسپارش [اسید ترفتالات []] با [[اتیلن گلیکول]]
| -
| [[پلی بوتیلن ترفتالات]] (PBT) || بسپارش اسید ترفتالات با [[1،4-بوتیلن گلیکول]]
| -
| [[Polytrimethylene ترفتالات]] (PTT) || بسپارش اسید ترفتالات با [[1،3-پروپان]]
| -
| [[naphthalate پلی اتیلن]] (PEN) || بسپارش حداقل یک [[نفتالین]] [[اسید کربوکسیلیک]] با اتیلن گلیکول
| -
| || معطر کوپلیمر || [[Vectran]] || بسپارش [[اسید 4-hydroxybenzoic]] و 6 hydroxynaphthalene-2-کربوکسیلیک اسید
|}
 
افزایش قطعات معطر پلی استر خود را افزایش می دهد [دمای انتقال [شیشه]]، درجه حرارت ذوب، [[حرارتی | پایداری حرارتی]]، پایداری شیمیایی ...
 
پلی استرها نیز می تواند [[telechelic]] [[چندپار]] مثل دیال پلی (PCL) و دیول adipate پلی اتیلن (PEA). آنها سپس به عنوان [[پری پلیمر]] بازدید کنندگان استفاده می شود.
کارخانه رولند مهندس صالح
Www.rolandshop.ir
09192596870
 
== جستارهای وابسته ==
۳

ویرایش