تفاوت میان نسخه‌های «مکانیک کوانتومی»

اصلاح اشتباه تایپی
(اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{مکانیک کوانتم}}
'''مکانیک کوانتومی''' شاخه‌ای بنیادی از [[فیزیک نظری]] است که با پدیده‌های فیزیکی در مقیاس میکروسکوپی سر و کار دارد. در این مقیاس، [[کنش (فیزیک)|کُنِش‌ها]]ی فیزیکی در حد و اندازه‌های [[پلانک]] هستند.
مقدار عددی [[ثابت پلانک]] نیز بسیار کوچک و برابر است با
6.626x10^-۳۴
 
بنیادی‌ترین تفاوت مکانیک کوانتومی با [[مکانیک کلاسیک]] در قلمرو کوانتومی است که به ذرات در اندازه‌های [[اتم|اتمی]] و زیراتمی می‌پردازد. مکانیک کوانتومی بنیادی‌تر از [[مکانیک کلاسیک|مکانیک نیوتنی]] و [[الکترومغناطیس|الکترومغناطیس کلاسیک]] است، زیرا در مقیاس‌های اتمی و زیراتمی که این نظریه‌ها با شکست مواجه می‌شوند، می‌تواند با دقت زیادی بسیاری از پدیده‌ها را توصیف کند. مکانیک کوانتومی به همراه [[نسبیت]] پایه‌های [[فیزیک جدید]] را تشکیل می‌دهند.
 
کاربر ناشناس