تفاوت میان نسخه‌های «جهانگیر معینی علمداری»

دسته بندی کتاب شناسی
(پیوند به بیرون)
(دسته بندی کتاب شناسی)
 
==کتاب‌شناسی==
 
=== تالیف ها ===
* روش‌شناسی نظریه‌های جدید در سیاست (اثبات گرایی و فرااثبات گرایی)، جهانگیر معینی علمداری، ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
* نظریه و فرهنگ، [[جهانگیر معینی]]، ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی، ۱۳۷۴
* موانع نشانه‌شناختی گفتگوی تمدنها، جهانگیر معینی‌علمداری، ناشر: مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها، هرمس، ۱۳۸۰
* «قرن روشنفکران» (گفتگو با روشنفکران ایرانی از جمله [[داریوش شایگان]]، [[احسان نراقی]]، مصطفی رحیمی، محمدعلی اسلامی ندوشن، عبدالله شهبازی، مراد ثقفی، [[رامین جهانبگلو]]، محمدرضا تاجیک، [[محمد ضیمران]]، [[احمد نقیب‌زاده]]، [[حاتم قادری]]، [[ناصر فکوهی]]، علیرضا بهشتی، جهانگیر معینی علمداری، فریبرز رئیس‌دانا، [[مهرزاد بروجردی]] و [[جلال ستاری]])
* زیست جهان و اهمیت آن برای نظریه ی سیاسی. نویسنده: دکتر جهانگیر معینی علمداری, ناشر: رخ داد نو, ۱۳٩۴<br>
 
=== ترجمه ها ===
* پلورالیسم، [[گرگور مک‌لنان]]، جهانگیر معینی علمداری (مترجم)، ناشر: آشیان
* ایدئولوژی فاشیست، سرزمین و گسترش طلبی در ایتالیا و آلمان ۱۹۴۵ - ۱۹۲۲، جهانگیر معینی علمداری، ارسطو کالیس، ناشر: امیرکبیر - ۱۳۸۲
* بحران مشروعیت، [[یورگن هابرماس]]، یلدا زینعلی (مترجم)، جهانگیر معینی (مترجم)،‌ ناشر: گام نو - ۱۳۸۱
* درباره برابری سیاسی، [[رابرت آلن دال]]، جهانگیر معینی (مترجم)، ناشر: فرهنگ صبا
* تاریخ اندیشه‌ی سیاسی غرب، جان مکللند، جهانگیر معینی (مترجم)، تهران: نشر نی - 1393
* نظریه و فرهنگ، [[جهانگیر معینی]]، ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی، ۱۳۷۴
* موانع نشانه‌شناختی گفتگوی تمدنها، جهانگیر معینی‌علمداری، ناشر: مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها، هرمس، ۱۳۸۰
* «قرن روشنفکران» (گفتگو با روشنفکران ایرانی از جمله [[داریوش شایگان]]، [[احسان نراقی]]، مصطفی رحیمی، محمدعلی اسلامی ندوشن، عبدالله شهبازی، مراد ثقفی، [[رامین جهانبگلو]]، محمدرضا تاجیک، [[محمد ضیمران]]، [[احمد نقیب‌زاده]]، [[حاتم قادری]]، [[ناصر فکوهی]]، علیرضا بهشتی، جهانگیر معینی علمداری، فریبرز رئیس‌دانا، [[مهرزاد بروجردی]] و [[جلال ستاری]])
*زیست جهان و اهمیت آن برای نظریه ی سیاسی. نویسنده: دکتر جهانگیر معینی علمداری, ناشر: رخ داد نو, ۱۳٩۴
 
==منابع==