تفاوت میان نسخه‌های «جهانگیر معینی علمداری»

جز
(دسته بندی کتاب شناسی)
 
=== ترجمه ها ===
* پلورالیسم، [[گرگور مک‌لنان]]، جهانگیر معینی علمداری (مترجم)، ناشر: آشیان - 1381
* ایدئولوژی فاشیست، سرزمین و گسترش طلبی در ایتالیا و آلمان ۱۹۴۵ - ۱۹۲۲، جهانگیر[[ارسطو کالیس]] ،جهانگیر معینی علمداری،علمداری ارسطو(مترجم)، کالیس، ناشر: امیرکبیر - ۱۳۸۲
* بحران مشروعیت، [[یورگن هابرماس]]، یلدا زینعلی (مترجم)، جهانگیر معینی (مترجم)،‌ ناشر: گام نو - ۱۳۸۱
* درباره برابری سیاسی، [[رابرت آلن دال]]، جهانگیر معینی (مترجم)، ناشر: فرهنگ صبا - 1388
* تاریخ اندیشه‌ی سیاسی غرب، جان مکللند، جهانگیر معینی (مترجم)، تهران: نشر نی - 1393
 
==منابع==