تفاوت میان نسخه‌های «جهانگیر معینی علمداری»

جز
* نظریه و فرهنگ، جهانگیر معینی ، ناشر : مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی، ۱۳۷۴
* موانع نشانه‌شناختی گفتگوی تمدنها، جهانگیر معینی‌علمداری، ناشر: [[مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها]] ، هرمس، ۱۳۸۰
* «قرن روشنفکران» (گفتگو با روشنفکران ایرانی از جمله [[داریوش شایگان]]، [[احسان نراقی]]، [[مصطفی رحیمی]] ، [[محمدعلی اسلامی ندوشن]] ، [[عبدالله شهبازی]] ، [[مراد ثقفی]] ، [[رامین جهانبگلو]]، [[محمدرضا تاجیک]] ، [[محمد ضیمران]]، [[احمد نقیب‌زاده]]، [[حاتم قادری]]، [[ناصر فکوهی]]، [[علیرضا بهشتی]] ، [[جهانگیر معینی علمداری]] ، [[فریبرز رئیس‌دانا]] ، [[مهرزاد بروجردی]] و [[جلال ستاری]])
* زیست جهان و اهمیت آن برای نظریه ی سیاسی. نویسنده: دکتر جهانگیر معینی علمداری, ناشر: رخ داد نو, ۱۳٩۴<br>