باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== آسیب پذیری ==
همان ضعف یا کمبود محافظ،محافظ می باشد که می‌تواند توسط تهدید به وقوع بپیوندد و باعث آسیب رسانی به اطلاعات سیستمها و یا شبکه‌ها شود.
 
== مخاطره ==
کاربر گمنام