تفاوت میان نسخه‌های «چارلز ویلکینز»

جز
اصلاح فاصلهٔ مجازی
(گسترش مقاله)
جز (اصلاح فاصلهٔ مجازی)
'''چارلز ویلکینز''', (1836- 1749) شرق‏‏ شناس[[شرق‌شناس]] و حروف چینحروفچین و عضو موسس انجمن آسیایی است. او مخترع شکل مدرن بنگالی و فرانسوی بوده است. از ویلکینز به عنوان اولین مترجم  ''[[بهگود گیتا|باگاواد گیتا]]'' به [[زبان انگلیسی]] یاد می شومی‌شود. وی در سال 1788 برای عضویت در [[انجمن سلطنتی]] انتخاب شد.
<ref name="Oxford"><cite class="citation web">[http://www.oxforddnb.com/view/printable/29416 "Wilkins, Sir Charles"]. </cite></ref>
 
== بیوگرافی ==
ویلکینز در سال 1749 در [[فروم، سامرست|فروم]] در زاده شد.<ref><cite class="citation web">[http://royalsociety.org/DServe/dserve.exe?dsqIni=Dserve.ini&dsqApp=Archive&dsqCmd=Show.tcl&dsqDb=Persons&dsqPos=96&dsqSearch=(text)%3D%27Wilkins%27 "DServe Archive Persons Show"]. </cite></ref> او در جوانی به عنوان یک حروف چینحروفچین آموزش دید و در سال 1770 به عنوان یک چاپگر و نویسنده به خدمت [[کمپانی هند شرقی بریتانیا|شرکت هند شرقی]] درآمد و به هند رفت. توانایی او در یادگیری زبان به او این فرصت را داد تا به سرعت زبان هایزبان‌های [[زبان فارسی|فارسی]] و [[زبان بنگالی|بنگالی]] را بیاموزد. ویلکینز در سال 1781 به عنوان مترجم زبان هایزبان‌های فارسی و بنگالی در کمیساریای درآمد و سرپرست انتشارات کمپانی منصوب شد. 
 
چارلز ویلکینز در سال 1784 با کمک [[ویلیام جونز]] [[انجمن آسیایی بنگال]] را ایجاد کرد.