باز کردن منو اصلی

تغییرات

<div class="reflist" style=" list-style-type: decimal;">
<references /></div>
 
<nowiki>
[[رده:زادگان ۱۷۴۹ (میلادی)]]
[[رده:درگذشتگان ۱۸۳۶ (میلادی)]]
[[رده:هندشناسان اهل انگلستان]]
[[رده:اعضای انجمن سلطنتی]]
[[رده:اهالی فروم]]</nowiki>
 
[[رده:زادگان ۱۷۴۹ (میلادی)]]