باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
 
== بیوگرافی ==
ویلکینز در سال 1749 در [[فروم، سامرست|فروم]] در زاده شد.<ref><cite class="citation web">[http://royalsociety.org/DServe/dserve.exe?dsqIni=Dserve.ini&dsqApp=Archive&dsqCmd=Show.tcl&dsqDb=Persons&dsqPos=96&dsqSearch=(text)%3D%27Wilkins%27 "DServe Archive Persons Show"]. </cite></ref> او در جوانی به عنوان یک حروفچین آموزش دید و در سال 1770 به عنوان یک چاپگر و نویسنده به خدمت [[کمپانی هند شرقی بریتانیا|شرکت هند شرقی]] درآمد و به هند رفت. توانایی او در یادگیری زبان به او این فرصت را داد تا به سرعت زبان‌های [[زبان فارسی|فارسی]] و [[زبان بنگالی|بنگالی]] را بیاموزد. ویلکینز در سال 1781 به عنوان مترجم زبان‌های فارسی و بنگالی در «کمیساریای درآمد» و سرپرست انتشارات کمپانی منصوب شد. 
 
چارلز ویلکینز در سال 1784 با کمک [[ویلیام جونز]] [[انجمن آسیایی بنگال]] را ایجاد کرد.