تفاوت میان نسخه‌های «فاصله مجازی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز (اصلاح فاصلهٔ مجازی)
جز
{{اشتباه نشود|اتصال مجازی}}
'''فاصلهٔ مجازی''' که به آن '''فاصلهٔ صفر''' و گاه '''نیم‌فاصله''' و '''فاصلهٔ جامد''' هم گفته شده، [[نویسه|نویسه‌ای]] در [[استاندارد یونی‌کد]] است که برای [[حروفچینی کامپیوتری|حروفچینی کامپیوتری]] ی بعضی خط‌ها ازقبیل [[خط فارسی]] و [[خط‌های هندیک]] به‌کار می‌رود.
 
در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند ولی «فاصلهٔ مرئی» ندارند استفاده می‌شود. مثلاً در کلمه‌های «خانه‌ها»، «می‌شود» و «بهره‌وری». (توجّه شود به تفاوت با «خانه ها*» و «می‌شود*» و «بهره وری*» که در آنها از «فاصلهٔ معمولی»، یعنی یک فاصلهٔ کامل، استفاده شده که شکل نادرستِ تایپ واژه‌های یادشده است).