تفاوت میان نسخه‌های «میثاق‌های حسابداری»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۵ سال پیش
 
== محافظه کاری یا احتیاط ==
واحدهای تجاری نباید از روشهایی استفاده نمایند که آن روشها درآمدها و داراییها را کمتزکمتر از واقع و هزینه ها و بدهیها را بیش از واقع نمایش دهد. به عنوان مثال، قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار از بکار گرفتن اصل محافظه کاری ناشی می شود.
 
{{حسابداری-خرد}}
کاربر ناشناس