تفاوت میان نسخه‌های «خطا (فوتبال)»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +املا (۱۲.۵ core): + رده:سوءرفتار)
همانطور که در بالا مشاهده می‌شود همهٔ حرکات بالا خطا محسوب نمی‌شوند بلکه خطاها سوءرفتارهایی هستند که از یک بازیکن علیه بازیکن تیم حریف صورت می‌پذیرد که توسط داور خطا محسوب شده و اعلام می‌شود.
سوءرفتار در اصل به حرکاتی گفته می‌شود که طبق قوانین دوازدهم خطا محسوب شده و بازیکن خطاکار مطابق قوانین انضباطی مجازات می‌شود.
سوءرفتارها در هر زمانی اتفاق می‌افتد هنگامی که بازی در جریان نیست هنگامی کهبازیکنکه بازیکن تعویض شده است ممکن است بین دو نیمه اتفاق بی افتد و یا هنگامی که بازی تمام شده است نیز ممکن است اتفاق بی افتد.
سوءرفتارها هنگامی که صورت می‌گیرند بازخوردی دارند همانند بازیکنی که خطا می‌کند ممکن است تخطار بگیرد (گرفتن [[کارت زرد]]) و یا از بازی اخراج بشود (گرفتن [[کارت قرمز]])
هنگامی که بازیکنی اخطار می‌گیرد جزئیات حرکت او تحت عنوان حرکت غیر ورزشی در [[دفترچه یادداشت]] داور نوشته می‌شود.
کاربر ناشناس