تفاوت میان نسخه‌های «گرمایش»

بدون خلاصه ویرایش
یکی دیگر از راه های گرم کردن فضا ، سیستم حرارتی گرمایش از کف است که با انتقال حرارت به صورت تابشی سهم زیادی در فرایند گرمایشی دارد . این سیستم در مقایسه با سایر سیستم های حرارتی نه تنها باعث صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی می شود،بلکه در ایجاد رفاه و آسایش ساکنان نیز بسیار مؤثر است .
 
رادیاتور== گرمایش قرنیزی ==
 
 
برای توزیع حرارت در ساختمانها میتوان از سیستم گرمایشی رادیاتور قرنیزی نیز بهره برد. این سیستم همان قرنیز ساختمان است که از جنس آلومینیوم تولید شده و با گردش آبگرم در این سیستم حرارت تولید شده را به فضای داخل فضا منتقل میکند.
۱۷

ویرایش