تفاوت میان نسخه‌های «تساوی حقوق زن و مرد در دین بهائی»

| location = Wilmette, IL
| ref={{harvid|Baha'i Administration|۱۹۲۸}}
}}*{{cite journal
| last = Cole
| first = Juan R.I.
| date = March 2002
| title = Fundamentalism in the Contemporary U.S. Baha’i Community
| url = http://www-personal.umich.edu/~jrcole/bahai/2002/fundbhfn.htm
| journal = Religious Studies Review
| publisher =
| volume =
| issue = 43
| pages = 195-217
| bibcode =
| doi =
| access-date=
| ref={{harvid|Cole|2002}}
}}
 
* {{Cite book
| last = Effendi
| first = Trevor R.J.
| date = 1994
 
| title = Unclipping the Wings: A Survey of Secondary Literature in English on Baha’i Perspectives on Women
| url = http://bahai-library.com/articles/unclipping.wings.html
| title = Religion and Women
|chapter= Women and the Baha’i Faith
|url = http://women.susanmaneck.com/
 
url = http://women.susanmaneck.com/
|volume=
| page = 211-227
| location = Albany, NY
| ref={{harvid|Maneck|1994}}
}}
*{{cite journal
| last = MacEoin
| first = Denis
| date = 1986
| title = Review of Emergence: Dimensions of a New World Order
| url =
| journal = Religion
| publisher =
| volume =
| issue = 16
| pages = 57-84
| bibcode =
| doi =
| access-date=
| ref={{harvid|MacEoin|1986}}
}}
*{{cite journal
| access-date=
| ref={{harvid|McGlinn|1993}}
}}
*{{cite journal
| last = Momen
| first = Moojan
| date = 1992
| title = Fundamentalism and Liberalism: Towards an Understanding of the Dichotomy
| url = http://bahai-library.com/bsr/bsr02/22_momen_fundamentalism.htm
| journal = Baha’i Studies Review
| publisher =
| volume = 2
| issue = 1
| pages =
| bibcode =
| doi =
| access-date=
| ref={{harvid|Momen|1992}}
}}
*{{cite journal