تفاوت میان نسخه‌های «قانون حمورابی»

 
== کشف ==
ستون حاوی قانون حمورابی در اوایل سال ۱۹۰۱ توسط گروه اکتشافی [[ژاک دو مورگان]] در [[شوش (شهر باستانی)|شوش]]، [[خوزستان]] توسط [[گوستاو ژاکیه]] از دل خاک بیرون آمد. [[شوتروک ناهونته]] پادشاه [[ایلام]] در سده دوازدهم پیش از میلاد پس از فتح بابل این ستون را از شهر سیپ پار به کشور خود آورد.<ref>[[حسن پیرنیا|پیرنیا، حسن]]. ''ایران باستان. جلد یک.'' تهران: دنیای کتاب، چاپ پنجم، ۱۳۷۰، صفحه ۱۲۰-۱۲۵{{سخ}}Claude Hermann Walter Johns. [http://avalon.law.yale.edu/ancient/hammpre.asp Babylonian Law--The Code of Hammurabi]. Eleventh Edition of the Encyclopedia Britannica, 1910-1911</ref> ستون مذکور هم‌اکنون در [[موزه لوور]]، [[پاریس]] نگهداری می‌شود.<ref>[http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp;jsessionid=HKtvj0psv5RnwxZmHFSyPpMhwMxtM0r26Pkk7JDT5QTN3QsJ58Qt!168458495?CONTENT<>cnt_id=10134198673226487&CURRENT_LLV_NOTICE<>cnt_id=10134198673226487&FOLDER<>folder_id=9852723696500800&baseIndex=0&bmLocale=en Law Code of Hammurabi, king of Babylon] Musée du Louvre</ref>
 
== برخی قوانین مربوط به احکام دزدی ==