باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲ سال پیش
جز
Kouhi صفحهٔ رستم زا را به عمل سزارین که تغییرمسیر بود منتقل کرد: این منابع بر پایه منابع پزشکی نوشته می‌شودنه بر پایه شاهنامه.