تفاوت میان نسخه‌های «دانشمند»

[[پرونده:Scholar and Technical People.png]]
==دانشمندان بزرگ ایران==
از جمله دانشمندهای بزرگ ایران می توان به زکریای رازی، [[]]ابن سینا،سینا]]، ابوریحان بیرونی، خواجه نصیرالدین طوسی، میرداماد، [[دکتر عابدینی]]، دکتر حسابی و... اشاره کرد.
 
 
== دانشمندان بزرگ ==