تفاوت میان نسخه‌های «گدارچای»

به نسخهٔ 11777789 ویرایش Rezabot واگردانده شد. (توینکل)
جز
(به نسخهٔ 11777789 ویرایش Rezabot واگردانده شد. (توینکل))
رودخانهٔ گادر (فارسی)گدارچای یا چومی گاده ر (کردی)قادررود از بلندی‌های مرزی [[گریوه‌گریوه‌داغ]] سرچشمه گرفته و از سه شاخه اصلی گادرگدارچای و چم‌غلطان و اشنویه تشکیل یافته، پس از طی مسافتی به سوی خاور متوجه شده، از روستاهای ظلم‌آباد و آق‌طویله گذشته، در ناحیهٔ برده‌زرد جاده مهاباد به ارومیه را قطع می‌کند و در جنوب شرقی بندر حیدرآباد وارد دریاچهٔ اورمیه می‌شود.
 
درازای این رودخانه در حدود ۹۰ کیلومتر و مساحت حوضه آبریز آن در محل دربند نقده در حدود ۸۷۵ کیلومتر است. میانگین سالیانه آب روان آن نزدیک به ۲۰۰ میلیون متر مکعب در پل بهراملو آمارگیری شده‌است.