باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|زمان= [[۳۱ مرداد]] [[۸۹۳]]
|مکان= دشت [[چالدران]]، شمال باختری [[آذربایجان غربی]]
|علت=احساس خطر[[ سلطان سلیم ]] عثمانی از پیشرفت حکومت شیعه مذهب صفوی و کشتار برخی از شیعیان در نزدیکی مرز با صفویان
|قلمرو=قسمت اعظمی از نواحی غربی [[ صفویان]] بدست [[ امپراطوری عثمانی]] افتاد
|نتیجه= پیروزی ارتش [[عثمانی]]
کاربر گمنام