باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [[علی جنتی]] (۱۳۹۲–۱۳۹۵)
* [[سید عباس صالحی]] (۱۳۹۵-اکنون) (سرپرست)
* [[سید رضا صالحی امیری|سید عباسرضا امیری صالحی]] (۱۳۹۵-اکنون) (وزیر)
 
== منابع ==
۱۹

ویرایش