تفاوت میان نسخه‌های «حسین شکویی»

فارسی سازی ارقام
جز (افزودن سریع رده «اهالی تبریز» (با استفاده از رده‌ساز))
(فارسی سازی ارقام)
همچنین در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۶، استاد نمونه [[دانشگاه تربیت مدرس]] شناخته شدند و کتاب‌های تألیفی ایشان در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۵ به عنوان کتاب‌های برگزیده سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.
 
دکتر حسین شکوئی از جمله اساتیدی است که سالهای عمر خود را به مطالعه، پژوهش و تدریس دانشگاهی گذرانده و نتیجه علاقه وی به تحصیل و تدریس در رشته جغرافیا، ۴۴ سال سابقه تدریس در دانشگاه و انتشار کتاب‌ها و مقالات مختلف بوده استبوده‌است.
 
دکتر شکوئی پس از سال هاسال‌ها تلاش علمی در شهریورماه ۱۳۸۴ در [[بیمارستان مهرداد]] تهران دار فانی را وداع گفت. پیکر استاد فقید بر دوش صدها تن از دانشجویان، اساتید و علاقمندان استاد بزرگوار، در [[گورستان بهشت‌زهرا]] تهران، در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.
 
== تالیفات ==
 
*[[فلسفه جغرافیا]]، انتشارات دانشگاه تبریز، که بعدها [[انتشارات گیتاشناسی]] آن را تجدید چاپ کرد و اکنون چاپ دوازدهم کتاب منتشر شده استشده‌است. اولین چاپ کتاب در سال 1349 بوده۱۳۴۹ استبوده‌است.
*جغرافیای شهری، جلد اول و دوم، دانشگاه تبریز، این دو کتاب اکنون در دانشگاه پیام نور تدریس می‌شوند. چاپ اول این دو کتاب در سال 1352۱۳۵۲ بوده استبوده‌است.
*شهرک‌های جدید 1353،۱۳۵۳، دانشگاه تبریز، این کتاب اکنون بسیار نایاب است.
*حاشیه‌نشیان شهری، 1355،۱۳۵۵، دانشگاه تبریز، از اولین کتاب دربارة اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی در ایران است. این کتاب نیز اکنون نایاب است.
*جغرافیای کاربردی و مکتب‌های جغرافیایی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول: 1365۱۳۶۵.
*مقدمه‌ای بر جغرافیای جهانگردی، انتشارات مؤسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی،تبریز، فروردین ماه 1354،۱۳۵۴، این کتاب نیز بسیار نایاب استو.
*محیط‌زیست شهری، 1355،۱۳۵۵، دانشگاه تبریز، این کتاب نیز نایاب است.
*جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی، انتشارات جهاد دانشگاهی، اولین کتابی است در ایران که به مفاهیمی چون «گتوهای شهری» می‌پردازد. چاپ نخست کتاب در سال 1366۱۳۶۶ بوده و تاکنون چندین مرتبه چاپ شدهاست.
*دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، انتشارات سمت، 1373۱۳۷۳.
*اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، جلد اول، انتشارات گیتاشناسی، 1375۱۳۷۵.
*اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، جلد دوم، فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیایی، انتشارات گیتاشناسی، چاپ اول، زمستان 1382۱۳۸۲.
 
 
*مدال درجه یک فرهنگ (رتبه اول در دوره لیسانس).
*کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت سالهای 1367۱۳۶۷ و 1375۱۳۷۵.
*استاد نمونه کشور در سال 1374۱۳۷۴
*استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال 72۷۲ و 76۷۶.
*چهره ماندگار جغرافیا در سال 1383۱۳۸۳.
 
== منابع ==