تفاوت میان نسخه‌های «فهرست نخست‌وزیران ترکیه»

بدون خلاصه ویرایش
جز (نام رجب طیب اردوغان به نامی ناشناس تغییر داده شده بود که درستش کردم.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|--
! style="background:#008000; color:white;" rowspan=3| ۱۲
| rowspan=3|[[سلیمان دمیرل]]{{سخ}}<small>(۱۹۲۴– ۲۰۱۵) || rowspan=3|[[پرونده:Suleyman Demirel 1998.jpg|60px]] || ۲۷ اکتبر ۱۹۶۵ || ۳ نوامبر ۱۹۶۹ || rowspan=3|[[Justice Party (Turkey)|Justice Party]] || 30 || [[30th government of Turkey|Demirel I]] || [[Turkish general election, ۱۹۶۵|۱۹۶۵]]
|--
|| ۳ نوامبر ۱۹۶۹ || ۶ مارس ۱۹۷۰ || 31 || [[31st government of Turkey|Demirel II]] || [[Turkish general election, ۱۹۶۹|۱۹۶۹]]
|--
! style="background:#008000; color:white;"| <small>(12)
| [[سلیمان دمیرل]]{{سخ}}<small>(۱۹۲۴– ۲۰۱۵) || [[پرونده:Suleyman Demirel 1998.jpg|60px]] || ۳۱ مارس ۱۹۷۵ || ۲۱ ژوئن ۱۹۷۷ || [[Justice Party (Turkey)|Justice Party]] || 39 || [[39th government of Turkey|Demirel IV]] || —
|--
! style="background:#D40000; color:white;"| <small>(16)
|--
! style="background:#008000; color:white;"| <small>(12)
| [[سلیمان دمیرل]]{{سخ}}<small>(۱۹۲۴– ۲۰۱۵) || [[پرونده:Suleyman Demirel 1998.jpg|60px]] || ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۷ || ۵ ژانویه ۱۹۷۸ || [[Justice Party (Turkey)|Justice Party]] || 41 || [[41st government of Turkey|Demirel V]] || —
|--
! style="background:#D40000; color:white;"| <small>(16)
|--
! style="background:#008000; color:white;"| <small>(12)
| [[سلیمان دمیرل]]{{سخ}}<small>(۱۹۲۴– ۲۰۱۵) || [[پرونده:Suleyman Demirel 1998.jpg|60px]] || ۱۲ نوامبر ۱۹۷۹ || ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰<ref>Deposed in the [[1980 Turkish coup d'état]]</ref> || [[Justice Party (Turkey)|Justice Party]] || 43 || [[43rd government of Turkey|Demirel VI]] || —
|--
! style="background:#808000;" rowspan=2| ۱۸
| rowspan=2|[[بولنت اولوسو]]{{سخ}}<small>(۱۹۲۳– ۲۰۱۵) || rowspan=2||| rowspan=۲|۲۰ سپتامبر ۱۹۸۰ || rowspan=2|۱۳ دسامبر ۱۹۸۳ || rowspan=2|بدون حزب{{سخ}}''[[نیروهای مسلح ترکیه|نظامی]]'' || rowspan=2|44 || rowspan=2|[[44th government of Turkey|Ulusu]] || rowspan=2|—
| style="background:#808000;"|<small>''[[National Security Council (Turkey)|Natl. Security Council]]''{{سخ}}۱۹۸۰–۱۹۸۲
|--
|--
! style="background:#B37ADC; color:white"|<small>(12)
| [[سلیمان دمیرل]]{{سخ}}<small>(۱۹۲۴– ۲۰۱۵) || [[پرونده:Suleyman Demirel 1998.jpg|60px]] || ۲۰ نوامبر ۱۹۹۱ || ۱۶ مه ۱۹۹۳ || [[Democratic Party (Turkey, current)|True Path Party]] || 49 || [[49th government of Turkey|Demirel VII]] || —
|--
! style="background:red; color:white"| —
کاربر ناشناس