تفاوت میان نسخه‌های «هم‌نوایی»

به نسخهٔ 17363514 ویرایش KhabarNegar واگردانده شد: کپی محض. (توینکل)
(به نسخهٔ 17363514 ویرایش KhabarNegar واگردانده شد: کپی محض. (توینکل))
'''هم‌نوایی'''، '''هنجارطلبی''' یا '''هم‌شکلی''' یک [[رفتار اجتماعی]] است که وقتی بین اهداف و امکانات یا نیازهای تولیدشده در [[فرهنگ]] و [[جامعه]] و ارضای آن نیازها، هماهنگی و تعادل وجود داشته باشد، به وجود می‌آید. به کسانی که رفتار هم‌نوایانه دارند، «هم‌نوا» گفته می‌شود؛ هم‌نوایان افرادی هستند که ارزش‌های عموماً پذیرفته‌شده و وسایل رسمی تلاش برای تحقق آن‌ها را می‌پذیرند و به موفقیت رسیدن یا نرسیدن آن‌ها تأثیری در [[پذیرش اجتماعی]] ایشان ندارد. هم‌نوایی در بیشتر موارد با پذیرش تمام [[هنجار|هنجارها]] همراه است؛ می‌تواند از طرف یک فرد یا یک [[گروه اجتماعی]] باشد. ترس از مجازات، احساس محرومیت و یا درونی شدن [[ارزش|ارزش‌ها]] از عواملی است که باعث افزایش میزان هم‌نوایی در افراد یا گروه‌ها می‌شود.
 
پدیده همنوایی با دیگران در یک آزمایش تجربی جالب که توسط روانشناس معروف، سالمون اش (Solomon Asch)انجام شد، مورد بررسی قرار گرفت.در این آزمایش ها مشخص شد بسیاری از شرکت کنندکان در آزمایش با اینکه که از نادرستی انتخاب های مورد نظر گروه مطمئن بودند ولی به علت فشاری که از جانب گروه احساس می‌کردند و ترس از مسخره شدن گزینه اشتباه را انتخاب کردند. در دنیای کسب و کار نیز تمایل به همنوایی کردن با دیگران، معمولا آنهایی را که نظرات مخالفی دارند، به سکوت­ به جای گفتگو وادار می‌کند.<ref>مژده عاقل: چگونه پویایی گروه، بر تصمیم‌گیری گروهی اثر می‌گذارد؟، منتشر شده در آنالیکا: http://www.analica.ir/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c/</ref>
 
'''اختلاف عقیده'''