تفاوت میان نسخه‌های «جریان اقیانوسی»

در [[اقیانوس آرام]] جریان استوایی بین مدار ۹ الی ۲۵ درجه شمالی حرکت می‌کند. این جریان از جنوب مکزیک شروع شده به سمت غرب رفته‌رفته قویتر می‌شود. در مغرب اقیانوس آرام در اثر برخورد به جزایر فیلیپین به دو شاخه تقسیم می‌شود. شاخه شمالی به تبعیت از برآمدگی جزایر ریوکیوتا جنوب ژاپن پیش می‌رود و از آنجا به مشرق بر می‌گردد. این شاخه که قویتر از شاخه جنوبی است، [[جریان کوروشیو]] (Kuroshio) نام دارد. در اقیانوس آرام جنوبی به علت وجود برجستگیها و جزایر بیشمار مسیر جریانهای اقیانوسی به اندازه سایر مناطق منظم نیست و اساساً کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.
=== اقیانوس هند ===
به جا همشو خودم ورداشتم
در [[اقیانوس هند]] نقش باد در تشکیل جریانها به روشنی دیده می‌شود. در این اقیانوس جهت و سرعت جریانها به تبعیت از بادهای موسمی تغییر می‌کند. در زمستان [[نیمکره شمالی]] در شمال استوا جریانی به سوی غرب از جنوب [[خلیج بنگال]] و [[دریای عمان]] گذشته به سواحل سومالی می‌رسد. در جنوب از حدود [[خط استوا]] تا شش درجه عرض جنوبی ضد جریان استوایی از غرب به شرق حرکت می‌کند. این جریان از برگشت جریان قبلی تشکیل شده که در منطقه آرام استوایی جریان دارد.
 
=== حوضه قطب شمال در اطراف خشکی قطب جنوب ===
کاربر ناشناس